Skiss Pilot och Demo

Här hittar du information om hur du skickar in skiss och ansökan för att söka stöd till utlysningen ”Pilotprojekt och demonstrationer för omställning”.

Ansökningsförfarandet är indelat i två steg:

Steg 1 - Inlämning av en skiss genom e-tjänst Skiss pilot och demo;

Steg 2 - Inlämning av en fullständig ansökan genom e-kanalen.

Observera att du alltså får hantera två olika system, ett för skissen och ett för ansökan då vi har två olika system under en övergångsperiod.

Du behöver ha behörighet till båda systemen för att kunna söka stöd hos oss, dels ”Mina sidor” och dels ”E-kanalen”.

Ansök om behörighet i god tid, eftersom det kan ta ett par dagar att få behörigheten. Gör en skiss i vårt skissverktyg. Lämna skissen senast 1 april 2020. Baserat på skissen kommer du att få återkoppling från oss. Projekt som inte föregåtts av skiss kommer att avslås.

Tips:

Har du problem att logga in på Mina sidor, testa att stänga ner alla webbläsare och starta om igen.

När du är inne i skiss-formuläret så se till att spara ditt arbete. Förhandsgranska gärna och spara som en pdf.

Blir det problem när du ska lägga in de olika arbetspaketen för att kunna skicka in formuläret så kan du spara ner arbetet som en pdf-fil och skicka skissen i ett mejl till oss, ange då också information om arbetspaketen i mejlet. Detta är alltså en möjlighet OM formuläret skulle haka upp sig när du ska skicka in din skiss.

Energimyndigheten
016-544 20 00